Virová bezpečnost

 • Mnoho uživatelů se domnívá, že po nainstalování antivirového programu, se do počítače nemohou dostat žádné viry nebo paraziti. Bohužel mohou. Záleží na okolnostech. Nikdo nechce riskovat ztrátu důležitých dat nebo odcizení citlivých informací.
 • Preventivní kontroly počítačů
  • Jsou důležité pro včasné varování.
  • Jsou nutné pro bezchybný chod systému.
  • Jsou nezbytné pro ochranu vašich dat.
 • Léčení napadených počítačů
  • Pokud je rozsah nákazy malý a nejsou zasažené důležité soubory operačního systému, lze počítač vyléčit. Pokud je napadení počítače rozsáhlé nebo jsou infikované důležité systémové soubory, je nejlepším řešením nová instalace operačního systému.