Instalace hardware

  • Hardware je technické vybavení. Toto vybavení se skládá z dílů. Ty lze podle potřeby přidávat, odebírat nebo měnit. Ovlivňuje se tím funkčnost nebo výkon celého počítače.
  • Montáž a instalace dílů
    • Montujeme počítačové díly podle přání, včetně instalace ovladačů a odzkoušení funkčnosti.
  • Připojení a instalace externích zařízení
    • Připojujeme k počítačům tiskárny, skenery, modemy a další zařízení, spolu s instalací ovladačů a prověrkou funkčnosti.